CLLD szervezet bemutatása

Tisztelt Látogató!

A Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát az alábbiak szerint:

Közszféra tagok:

 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • NYÍRVV Nonprofit Kft.
 • Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
 • Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
 • Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Civil szféra tagok:

 • PRIMOM Alapítvány
 • HUMAN-NET Alapítvány
 • Nyírségi Ízkirályok Egyesület
 • Boldog Jövő Alapítvány

Gazdasági szféra tagok:

 • Rutinsoft Kft.
 • GRÉDÓ-2000 Bt.
 • Color Pack Zrt.


A munkaszervezeti feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E tevékenysége mellett aktívan közreműködik a HACS térségi animációs és projektfejlesztő munkájában. A munkaszervezet segíti a területén lévő potenciális támogatást igénylőket a projektfejlesztésben, mely nem tartalmazza a helyi támogatási kérelmeknek vagy azok részeinek megírását.

A munkaszervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretén belül meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem egészben nem írhat helyi támogatási kérelmeket, csupán tanácsokkal, információkkal segítheti a támogatást igénylőjét a kérelme elkészítésében.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozását és működtetését, a munkaszervezet 5 munkavállalóval biztosítja az alábbiak szerint: Munkatársaink