Pályázati Program dokumentumai

A pályázat bemutatása

  • Kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • A projekt címe: „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva” 

-a szerződött támogatás összege: 79.750.000,-Ft

-a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

-a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

-A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2016-00067 

-A projekt tartalmának bemutatása:

A Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát az alábbiak szerint:

A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.

A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.

A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik.

A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.

A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás 39 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.

 

Beavatkozási területek/műveletek

Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2
   
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3 Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4

A pályázati program dokumentumai a következő linkről érhetőek el: https://www.palyazat.gov.hu/top-711-16-kulturlis-s-kzssgi-terek-infrastrukturlis-fejlesztse-s-helyi-kzssgszervezs-a-vrosi-helyi-fejlesztsi-stratgihoz-kapcsoldva