Tájékoztatás a „Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” című TOP-7.1.1-16-H-067-3 kódszámú helyi pályázati felhívás vonatkozásában

2019.02.06.

A „Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” című TOP-7.1.1-16-H-067-3 kódszámú helyi pályázati felhívás 3.4.1.1-es fejezet g. pontja és a 3.6.1-es fejezet közötti ellentmondás tisztázása kapcsán az alábbiak szerint tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket:

Támogatás kizárólag a Nyíregyházi HACS IH által elfogadott HKFS-ében rögzített földrajzi területet (akcióterület) magába foglaló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet által, az akcióterületen élő célcsoportok számára megvalósított fejlesztésekhez vehető igénybe.

Amennyiben a pályázó, a tervezett programokat a TOP-6.9.1-16 felhívás keretében szereplő akcióterületen (Huszártelep és a Keleti lakótelep) kívánja megvalósítani, úgy a támogatási kérelem benyújtása előtt egyeztetnie szükséges a projekt tartalmát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Köznevelési Osztályával.

Tehát NEM feltétel az, hogy a tervezett programokat kizárólagosan csak a TOP-6.9.1-16 felhívás keretében szereplő akcióterületen (Huszártelep és a Keleti lakótelep) az ott élő lakosság számára szükséges tervezni.